Våre foredragsholdere

VÅRE

GJESTETALERE

Styrelederskolen har svært kompetente foredragsholdere som som sikrer et høyt faglig nivå.

Else Bugge Fougner

Else Bugge Fougner er høyesterettsadvokat med bred erfaring fra sivilrett, strafferett og som rådgiver for næringslivet.

Dag Mejdell

Dag Mejdell er en erfaren næringslivsleder og styreleder. Høsten 2016 gikk han av – etter eget ønske – som konsernsjef i Posten etter ti år i stillingen.

Berit Reiss-Andersen

Berit Reiss-Andersen, advokat og partner i DLA Piper, er en av landets ledende advokater innen fagfeltet økonomisk kriminalitet

Petar Sekulic

Petar Sekulic leder advokatfirmaet DLA Pipers satsning innen økonomisk kriminalitet.

Anette Mellbye

Anette Mellbye har lang fartstid fra Schibsted-konsernet. Tre av årene ledet hun Aftenposten Mobil, med ansvar for P&L, samt innovasjon og produktutvikling på mobile plattformer.

Morten Strømgren

Morten Strømgren er avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling. Eierskapsavdelingen forvalter statens eierskap i 23 selskaper.

Mari Thjømøe

Mari Thjømøe er en erfaren forretningskvinne, med en omfattende portefølje av styreverv. Hun er en av mottakerne av Gabrielsen-prisen, en pris etablert for å løfte frem kvinnelige styreledertalenter.

Steffen Fjærvik

Steffen Fjærvik er tilknyttet selskapsavdelingen i Gambit H+K, hvor han jobber med medietrening og kommunikasjonsrådgivning. Fjærvik har lang erfaring fra NRK, både som nyhetsjournalist, leder og programskaper.

Camilla Tepfers

Camilla Tepfers er partner i rådgivningsselskapet InFuture, og har mer enn 20 års erfaring som rådgiver, innovasjonsdirektør, fagbokforfatter og foredragsholder.

Oddbjørn Berentsen

Oddbjørn Berentsen har over 15 års ledererfaring og har tidligere hatt styreverv i flere detaljhandelsselskaper.

Widar Salbuvik

Widar Salbuvik er en av grunnleggerne av meglerhuset Pareto, hvor han var daglig leder fra 1986-1997 og hovedeier fra 1989. Siden han solgte seg ut av Pareto på slutten av 1990-tallet, har Salbuvik forvaltet egne investeringer gjennom datterselskaper, samt verdipapirer.

Bente Holm Mejdell

Bente Holm Mejdell har bred erfaring fra ulike styrerom i offentlig og privat sektor, med særskilt fokus på helse, bank/finans og prosessindustri.

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning.

Silvija Seres

Silvija Seres er en av landets leddende techprofiler. Seres har en doktorgrad i matematikk Oxford. Etter doktorgraden var hun ansatt som Prize Fellow ved Oxford i tre år.

Erling Grimstad

Erling Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet.

Bård Mikkelsen

Bård Mikkelsen er en erfaren næringslivleder. Han var frem til mai 2019 kosernsjef i Statkraft SF. Før det hadde Mikkelsen erfaring som konsernsjef i Widerøe, konsernsjef i Ulsteinkonsernet og konsernsjef i Oslo Energi Gruppen.

Jannik Lindbæk

Jannik Lindbæk har hatt noen av de tyngste styrevervene i landet. Han har blant annet vært styreleder for Den Norske Bank og Statoil.

Inge K. Hansen

Inge K. Hansen er tidligere konsernsjef i selskapet Aker Kværner. Hansen har en innholdsrik karriere i noen av landets mest fremtredende selskaper.

Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen er en tidligere norsk politiker (H). Gabrielsen var næringsminister 2001 2004 og helseminister 2004–2005.

Baard I.L. Storsveen

Baard I.L. Storsveen er en av landets mest erfarne executive search-konsulenter. Temaet for hans foredrag har vært «Styrerekruttering og mangfold», et tema alle som er involvert i styrearbeid bør ha et reflektert forhold til

Ludvik Sandnes

Ludvik Sandnes har vært en sentral bidragsyter i utviklingen av de norske normene for god corporate governance. Sandnes omtales som "the founding father " av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Mette I. Wikborg

Mette I. Wikborg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, der hun også har jobbet som universitetslektor.

Thomas Falck

Thomas Falck er en norsk næringslivleder, med bred styreerfaring fra virksomheter som Kongsberg Automotive, Making Waves Group, Filmparken. Norsk Venture Kapitalforening, Investinor, Webcruiter, Conoptica m.fl.

Harald Johan Norvik

Harald Johan Norvik er en norsk næringslivleder, med toppledererfaring fra selskaper som Akergruppen og Statoil.

Mimi K. Berdal

Mimi K. Berdal driver et rådgivningsfirma med fokus på tjenesteyting og bistand innen forretningsutvikling, styrearbeid og transaksjoner.

Jan Carlzon

Jan Carlzon er en svensk forretningsmann. Han er mest kjent fra perioden da han var administrerende direktør og konsernsjef for flyselskapet SAS - fra 1981 til 1993.

Arvid Grundekjøn

Arvid Grundekjøn er siviløkonom fra NHH og canditatus juris fra Univ i Oslo. Grundekjøn driver i dag utstrakt rådgivningsvirksomhet og har en rekke styreverv.

Rune Rinnan

Rune Rinnan er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han var vise adm. direktør i ABB Oil & Gas i 1991-93 og hadde samme stilling i ABB Signal i 1989-91.

Espen Skorstad

Espen Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har arbeidet som konsulent og organisasjonspsykolog siden 1999.

Please reload

© 2019 Styrelederskolen AS

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle