top of page

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA og leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business. Han har videre lang erfaring som styremedlem og styreleder i både store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske. Bjarne jobber i dag som rådgiver innen styrearbeid, blant annet i form av nettverksgrupper og styreevaluering.

bottom of page