top of page

ALUMNI

Styrelederskolens alumnigruppe er nettverksarena der viktige styrefaglige temaer settes på agendaen. 

Styrelederskolen har etablert en alumni-gruppe på LinkedIn. Formålet med gruppen er å informere om nye kurs og seminarer, og skape en faglig arena for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og deling av informasjon.

bottom of page