top of page

Widar Salbuvik

Widar Salbuvik er en av grunnleggerne av meglerhuset Pareto, hvor han var daglig leder fra 1986-1997 og hovedeier fra 1989. Siden han solgte seg ut av Pareto på slutten av 1990-tallet, har Salbuvik forvaltet egne investeringer gjennom datterselskaper, samt verdipapirer. Salbuvik har bred erfaring som rådgiver overfor eksterne kunder innen styrearbeid, corporate governance, risikostyring og porteføljestyring.

Slabuwik sitter i en rekke styrer, blant annet HitecVision, Kings Bay, View Software, Zeiner Eiendom, Hotell Refsnes Gods, Herøya Næringspark, Havfonn og Entra (per april 2018). Han har også sittet i styrer i virksomheter som Oslo Børs, Furuholmen Eiendom, Norwegian Property, Fesil og Argentum

bottom of page