top of page

Mimi K. Berdal

Mimi K. Berdal driver et rådgivningsfirma med fokus på tjenesteyting og bistand innen forretningsutvikling, styrearbeid og transaksjoner. Hun var advokat og senere partner i Arntzen de Besche advokatfirma. Berdal har utstrakt erfaring innen forretningsjuss og transaksjoner, verdipapirhandel og petroleumsrett. Berdal har styreverv i flere børsnoterte selskaper, både som styreleder, nestleder og medlem. Blant disse er REC, Infratek, Itera, Q-Free, Intex Resouces og Copeinca. Per april 2018 sitter Berdal i styret i Gassco, Electromagnetic Geoservices, Energima og Itera m.fl.

bottom of page