top of page
Sindre.jpg

Sindre Beyer

Sindre Beyer er daglig leder i TRY Råd og bistår en rekke virksomheter med strategisk kommunikasjon, omdømmebygging og krisehåndtering. Beyer har bred bakgrunn fra reklame, kommunikasjon og politikk og var, frem til han startet i TRY, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og rådgiver for daværende statsminister, Jens Stoltenberg. Han var sterkt delaktig i utformingen og gjennomføringen av Arbeiderpartiets valgkampanje-strategier fra 2003 til 2013, og spilte en aktiv rolle i håndteringen av en rekke store politiske saker. Han var videre sentral i håndteringen av alvorlige kriser som 22. juli 2011.

 

Beyer er utdannet Sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI og har mastergrad i PR og informasjonsledelse.

bottom of page