top of page

Ludvik Sandnes

Ludvik Sandnes har vært en sentral bidragsyter i utviklingen av de norske normene for god corporate governance. Sandnes omtales som "the founding father " av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Med erfaring fra et stort antall selskapsstyrer har han opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen eierspørsmål og styrearbeid. I dag jobber Sandnes med styrearbeid og rådgivning. Han har tidligere erfaring som Executive Director i The Royal Bank of Scotland, partner i Rokade, administrerende direktør/partner i BDO Noraudit og for PwCs finansielle rådgivningsenhet. Han har også vært viseadministrerende direktør i Kreditkassen, administrerende direktør i UNI Storebrand Kapitalforvaltning og finansdirektør i Orkla Borregaard.

bottom of page