top of page
erling[1]-kopi.png

Erling Grimstad

Erling Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår til daglig oppdragsgivere med å beskytte virksomheter mot hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag og økonomisk utroskap. 

Grimstad er en erfaren foredragsholder innenfor temaer som bedriftenes samfunnsansvar, forretningsetikk, dilemmatrening, anti-hvitvasking, antikorrupsjon og håndtering av saker der det avdekkes alvorlige regelbrudd i virksomheter. Erling Grimstad er advokat og daglig leder i egen advokatvirksomhet (www.governance.no). Han har tidligere vært førstestatsadvokat og leder i Økokrim. Han har erfaring som gransker i FN, IAEA og vært leder for compliance og granskingsavdelingene i to av de største rådgivningsmiljøene i Norge. 

bottom of page