Morten Strømgren

Morten Strømgren er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Avdelingen forvalter statens eierskap i 23 av de 25 selskapene hvor staten som eier har forretningsmessige mål. Eierskapsavdelingen skal bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet med sikte på høyest mulig avkastning over tid og en bærekraftig utvikling for selskapene, blant annet gjennom god vurdering og utvelgelse av styrer. Morten Strømgren er sivilingeniør fra Industriell økonomi på NTNU og har en MBA i finans fra NHH.

© 2019 Styrelederskolen AS

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle