Morten Strømgren

Morten Strømgren er avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling. Eierskapsavdelingen forvalter statens eierskap i 23 selskaper. Avdelingens hovedoppgave er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet, slik at det oppnås høyest mulig avkastning for staten, og en god og ansvarlig utvikling for selskapene, blant annet gjennom å bidra til god vurdering og utvelgelse av styrer.

Morten Strømgren har en master i industriell økonomi fra NTNU og en MBA i finans fra NHH.

© 2019 Styrelederskolen AS

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle