top of page

Mari Thjømøe

Mari Thjømøe er en erfaren forretningskvinne, med en omfattende portefølje av styreverv. Hun er en av mottakerne av Women’s Board Award, en pris etablert for å løfte frem kvinnelige styreledertalenter. Thjømøe, som er utdannet siviløkonom, har særlig bred erfaring fra olje-/gass-/ og energisektoren og eiendom. Hun har blant annet hatt lederstillinger i Hydro, Statoil, Norwegian Property og KLP. Thjømøe sitter per april 2018 i styret til Norconsult, E-Co Energi AS, Sintef, Nordic Mining, Teodin og Scatec Solar. Mari Thjømøe driver i dag sitt eget rådgivningsselskap. I tillegg til å være siviløkonom er Thjømøe finansanalytiker fra NHH og har tatt videreutdanning ved London Business School og Harvard Business School.

bottom of page