top of page

Baard I.L. Storsveen

Baard I.L. Storsveen er en av landets mest erfarne executive search-konsulenter. Temaet for hans foredrag har vært «Styrerekruttering og mangfold», et tema alle som er involvert i styrearbeid bør ha et reflektert forhold til, da et godt sammensatt styre er avgjørende for ivaretagelse av eiernes interesser og virksomhetens resultater. Storsveen har levert rekrutterings- og rådgivningstjenester til styrer i selskaper der staten er inne på eiersiden, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Han har jobbet i ledende executive search-selskaper, blant annet som managing partner i Odgers Berndtson og Korn Ferry. Storsveen er i dag managing partner i TRANSEARCH International Norway.

bottom of page