top of page

Else Bugge Fougner

Else Bugge Fougner ble landets femte kvinnelige høyesterettsadvokat. Hun var også justisminister i Jan P. Syses regjering. Bugge Fougner har hatt og har en rekke styreverv, blant annet som styreleder ved Rikshospitalet og Norsk Lotteridrift, samt styremedlem ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kredittilsynet, NRK og Midelfart Holding.

Per april 2018 er hun styreleder i Kommunalbanken og Eksportkreditt, i tillegg til å være styremedlem i Protector Forsikring og Aker Kværner Holding.

bottom of page