top of page

Berit Reiss-Andersen

Berit Reiss-Andersen, advokat og partner i DLA Piper, er en av landets ledende advokater innen fagfeltet økonomisk kriminalitet. Reiss-Andersen har omfattende prosedyreerfaring, med over 100 saker ført for Høyesterett. Hun var statssekretær i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet

i Thorbjørn Jaglands regjering fra 1996 til 1997. Reiss-Andersen har vært medlem av Den Norske Nobelkomite siden 2012, siden februar 2017 som leder for komitéen. Fra 2014 er hun også styremedlem i Nobelstiftelsen. Reiss-Andersen yter forretningsjuridiske tjenester til nasjonale og internasjonale selskaper, organisasjoner og offentlig forvaltning.

bottom of page