top of page

Petar Sekulic

Petar Sekulic leder advokatfirmaet DLA Pipers satsning innen økonomisk kriminalitet. Han har gjennom sin erfaring opparbeidet seg særlig kompetanse på strafferettens område som forsvarsadvokat. Erfaringen gjelder alt fra mindre forhold til omfattende saker, herunder økonomiske straffesaker. Sekulics erfaring med saker knyttet til økonomisk kriminalitet vil bidra til å øke deltakernes kunnskapsnivå om tematikken, samt løfte frem perspektiver det vil være viktig å ta med seg inn i styrerommet. 

bottom of page