top of page

Bente Holm Mejdell

Bente Holm Mejdell har bred erfaring fra ulike styrerom i offentlig og privat sektor, med særskilt fokus på helse, bank/finans og prosessindustri. Holm Mejdell har blant annet vært styreleder i syv helseforetak i Helse Sør-Øst, Lovisenberg sykehus samt hatt styreverv i Arbeidstilsynet, Statnett, Statens arbeidsmiljøinstitutt og PSI (nå Strongpoint). For øyeblikket sitter hun i styret i Mental Helse, Diakonhjemmet Sykehus og HR Gruppen.

Holm Mejdell har ledererfaring fra Norges Bank, Nokas, Helse Sør-Øst, Sykehjemsetaten i Oslo kommune, Dyno Industrier og Jahres kjemiske industrier.

Bente Holm Mejdell er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom.

bottom of page