top of page

Espen Skorstad

Espen Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har arbeidet som konsulent og organisasjonspsykolog siden 1999. Skorstad er Chief Commercial Officer Europe I Cut-e Group (et Aon-selskap) og sitter I styrene til Cut-e i Finland og Sverige. Hans fremste ekspertområder er assessment-senter metodikk, arbeidspsykologiske tester og lederevaulering. Skorstad har tidligere vært redaktør av Scandinavian Journal of Organisational Psychology og undervist ved Universitetet i Oslo og Handelshøgskolen BI. I 2008 ga han ut boken «Rett person på rett plass».

bottom of page