top of page

Harald Johan Norvik

Harald Johan Norvik er en norsk næringslivleder, med toppledererfaring fra selskaper som Akergruppen og Statoil. Han har vært styreleder i SASTelenorUmoeH. Aschehoug & Co.TV 2  og Oslo Børs. Per april 2018 sitter han som styreleder og styremedlem i en bred portefølje av virksomheter, herunder Stiftelsen Flyktninghjelpen, Imatis og Umoe. Harald Norvik var industri- og finanspolitisk sekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1973–1976, personlig sekretær for statsminister Odvar Nordli1976–1978 og statssekretær i Olje- og energidepartementet 1979–1981.

bottom of page