top of page

Anette Mellbye

Anette Melbye har lang fartstid fra Schibsted-konsernet. Tre av årene ledet hun Aftenposten Mobil, med ansvar for P&L, samt innovasjon og produktutvikling på mobile plattformer. Hun ledet også Schibsteds ”endringskontor”, med ansvar for å fasilitere transformasjonen av Schibsted fra et tradisjonelt hierarkisk, desentralisert konsern til en global matriseorganisasjon, der produkt og teknologi går på tvers. Mellbye, som er en ettertraktet foredragsholder, deltar aktivt i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg.

Mellbye sitter per april 2018 i styret i NTB, XXL og Ullevål Stadion Group.

bottom of page