Hvordan bli en god leder


Styrelederskolen er beregnet for alle som har interesse av å lære mer om godt styrearbeid i praksis, dvs. det akademisk faglige og praktiske kunnskap i en helhetlig sammenheng. Deltagere er eiere, styreledere, styremedlemmer, daglige ledere og konsulenter, men også andre som har ansvar i forbindelse med investeringer, bedriftsinterne styrer og corporate governance generelt. Vi har et faglig godt program og profilerte foredragsholdere som får gode tilbakemeldinger også fra erfarne styreledere.


Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg