top of page

VÅR

HISTORIE

Styrelederskolen ble etablert av Widar Salbuvik i 2009, og har siden den gang utviklet seg til å bli ledende i sitt segment. 
Widar Salbuvik er en aktiv gründer og investor som spiller en sentral rolle i norsk næringsliv. Salbuvik bygde i sin tid opp Pareto, og er i dag investor og styreleder i flere selskaper. Han er er aktiv eier i Styrelederskolen og holder foredrag på kurs og seminar.

Widar Salbuvik er en gründer og investor i norsk næringsliv. Salbuvik bygde i sin tid opp Pareto, og er i dag investor og styreleder i flere selskaper. Han er fortsatt involvert i Styrelederskolen og holder foredrag på kurs og seminar. 

2009

Styrelederskolen blir etablert av Widar Salbuvik

2014

Styrelederskolen blir kjøpt av HR-gruppen AS
og Capus AS overtar driften. 

Widar Salbuvik er en aktiv gründer og investor som spiller en sentral rolle i norsk næringsliv. Salbuvik bygde i sin tid opp Pareto, og er i dag investor og styreleder i flere selskaper. Han er er aktiv eier i Styrelederskolen og holder foredrag på kurs og seminar.

I dag drives Styrelederskolen fra Capus sine lokaler på Majorstuen. 

Capus er en av Norges største miljøer innen rekruttering av ledere og spesialister.

2018

Styrelederskolen videreutvikles av Capus AS.

Satsningen på merkevaren Styrelederskolen videreutvikles gjennom profesjonalisering og kompetanseheving. 

bottom of page